Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACEWSKI

Aktualność danych:

TRACEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRACEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • lubuskie14 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).