Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACIŁOWSKA

Aktualność danych:

TRACIŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

kobiety

Męska forma nazwiska to TRACIŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACIŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie13 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).