Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACICHLEB

Aktualność danych:

TRACICHLEB – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

79

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACICHLEB w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie47 mężczyzn, 42 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).