Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACIKOWSKA

Aktualność danych:

TRACIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to TRACIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • łódzkie8 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • podlaskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).