Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACKA

Aktualność danych:

TRACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to TRACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).