Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACZEWICZ DE TRACZEWSKI

Aktualność danych:

TRACZEWICZ DE TRACZEWSKI – nazwisko dwuczłonowe. , posiadające przyimek. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podkarpackim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRACZEWICZ DE TRACZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACZEWICZ DE TRACZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: