Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACZEWSKI

Aktualność danych:

TRACZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (92 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

190

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRACZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2743. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn

 • łódzkie7 mężczyzn

 • małopolskie2 mężczyzn

 • mazowieckie92 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie4 mężczyzn

 • podlaskie3 mężczyzn

 • pomorskie4 mężczyzn

 • śląskie10 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie25 mężczyzn

 • wielkopolskie6 mężczyzn

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: