Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACZUK

Aktualność danych:

TRACZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

152

kobiety

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 28 kobiet

 • lubelskie60 mężczyzn, 56 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • podlaskie6 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: