Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACZYŃSKA

Aktualność danych:

TRACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 313 osób, z czego:

313

kobiet

Męska forma nazwiska to TRACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2653. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 kobiet

 • lubelskie30 kobiet

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie65 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie37 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).