Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRACZYKOWSKI

Aktualność danych:

TRACZYKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

163

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRACZYKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2770. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRACZYKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie26 mężczyzn

  • mazowieckie25 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).