Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRADECKA

Aktualność danych:

TRADECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to TRADECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRADECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).