Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAFALSKI

Aktualność danych:

TRAFALSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 216 osób, z czego:

216

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRAFALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAFALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie54 mężczyzn

  • mazowieckie25 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • pomorskie45 mężczyzn

  • wielkopolskie23 mężczyzn

  • zachodniopomorskie35 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).