Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAFANKOWSKI

Aktualność danych:

TRAFANKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRAFANKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAFANKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).