Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAFIAŁEK

Aktualność danych:

TRAFIAŁEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

17

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAFIAŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).