Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAFIDŁO

Aktualność danych:

TRAFIDŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

82

kobiety

93

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAFIDŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie40 mężczyzn, 29 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).