Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAGARZ

Aktualność danych:

TRAGARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 286 osób, z czego:

145

kobiet

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAGARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 21 kobiet

  • małopolskie33 mężczyzn, 41 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie53 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie15 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).