Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAJER

Aktualność danych:

TRAJER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

60

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAJER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie27 mężczyzn, 20 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).