Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAKS

Aktualność danych:

TRAKS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

34

kobiety

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2897. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAKS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie26 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).