Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAN QUOC

Aktualność danych:

TRAN QUOC – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie dolnośląskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

3

kobiety

12

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2929. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAN QUOC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: