Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRANCZEWSKA

Aktualność danych:

TRANCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to TRANCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRANCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie23 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).