Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAPSZO

Aktualność danych:

TRAPSZO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

24

kobiety

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAPSZO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: