Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRASKOWSKI

Aktualność danych:

TRASKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRASKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRASKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie26 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).