Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRATKOWSKA

Aktualność danych:

TRATKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to TRATKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRATKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie9 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).