Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAUT

Aktualność danych:

TRAUT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 243 osoby, z czego:

131

kobiet

112

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2829. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAUT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie43 mężczyzn, 46 kobiet

  • mazowieckie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).