Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAUTMAN

Aktualność danych:

TRAUTMAN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

52

kobiety

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAUTMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).