Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAUTNER

Aktualność danych:

TRAUTNER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

19

kobiet

9

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAUTNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).