Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAWA

Aktualność danych:

TRAWA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

87

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie22 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).