Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAWCZYŃSKA

Aktualność danych:

TRAWCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 526 osób, z czego:

526

kobiet

Męska forma nazwiska to TRAWCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2443. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAWCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie79 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie75 kobiet

 • mazowieckie68 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie30 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie91 kobiet

 • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).