Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAWIŃSKA

Aktualność danych:

TRAWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (486 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2140 osób, z czego:

2140

kobiet

Męska forma nazwiska to TRAWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1100. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie158 kobiet

 • kujawsko-pomorskie306 kobiet

 • lubelskie63 kobiety

 • lubuskie78 kobiet

 • łódzkie127 kobiet

 • małopolskie37 kobiet

 • mazowieckie152 kobiety

 • opolskie50 kobiet

 • podkarpackie75 kobiet

 • podlaskie28 kobiet

 • pomorskie137 kobiet

 • śląskie111 kobiet

 • świętokrzyskie28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie63 kobiety

 • wielkopolskie486 kobiet

 • zachodniopomorskie89 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: