Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAWICKA

Aktualność danych:

TRAWICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (174 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 337 osób, z czego:

337

kobiet

Męska forma nazwiska to TRAWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2629. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie34 kobiety

  • pomorskie174 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: