Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRAWNIK

Aktualność danych:

TRAWNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

68

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRAWNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).