Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREŚCIŃSKA

Aktualność danych:

TREŚCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

kobiet

Męska forma nazwiska to TREŚCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREŚCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie21 kobiet

  • małopolskie19 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie8 kobiet

  • śląskie65 kobiet

  • świętokrzyskie12 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).