Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREŚCIŃSKI

Aktualność danych:

TREŚCIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TREŚCIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREŚCIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn

  • małopolskie25 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • śląskie81 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).