Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREBLIŃSKA

Aktualność danych:

TREBLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

54

kobiety

Męska forma nazwiska to TREBLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREBLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • podlaskie15 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).