Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREBNIO

Aktualność danych:

TREBNIO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

60

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREBNIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie55 mężczyzn, 45 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).