Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREICHEL

Aktualność danych:

TREICHEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (134 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 254 osoby, z czego:

132

kobiety

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREICHEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie66 mężczyzn, 68 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: