Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREJDA

Aktualność danych:

TREJDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

54

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREJDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • lubelskie16 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).