Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREJDEROWSKI

Aktualność danych:

TREJDEROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TREJDEROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREJDEROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie41 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).