Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRELEWSKA

Aktualność danych:

TRELEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (4 osoby), lubuskim (4 osoby), łódzkim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to TRELEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRELEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).