Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRELKA

Aktualność danych:

TRELKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (157 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 401 osób, z czego:

205

kobiet

196

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2761. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2745. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRELKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie40 mężczyzn, 35 kobiet

  • podkarpackie75 mężczyzn, 82 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie28 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).