Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRELLA

Aktualność danych:

TRELLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (150 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 302 osoby, z czego:

162

kobiety

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRELLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • łódzkie14 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie82 mężczyzn, 68 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).