Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREMBECKA

Aktualność danych:

TREMBECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 226 osób, z czego:

226

kobiet

Męska forma nazwiska to TREMBECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2740. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREMBECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie47 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • małopolskie38 kobiet

 • mazowieckie17 kobiet

 • opolskie32 kobiety

 • podkarpackie12 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie21 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).