Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREMBECKI

Aktualność danych:

TREMBECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

200

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TREMBECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2741. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREMBECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie36 mężczyzn

 • lubelskie13 mężczyzn

 • małopolskie40 mężczyzn

 • mazowieckie8 mężczyzn

 • opolskie41 mężczyzn

 • podkarpackie8 mężczyzn

 • podlaskie3 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • wielkopolskie4 mężczyzn

 • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).