Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREMBIŃSKA

Aktualność danych:

TREMBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Męska forma nazwiska to TREMBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREMBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie27 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • wielkopolskie17 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).