Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREMBOWELSKA

Aktualność danych:

TREMBOWELSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (8 osób), zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to TREMBOWELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREMBOWELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).