Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREMBULAK

Aktualność danych:

TREMBULAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

22

kobiety

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.76.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREMBULAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).