Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRENDA

Aktualność danych:

TRENDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

56

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRENDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie27 mężczyzn, 23 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).