Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRENDAK

Aktualność danych:

TRENDAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (141 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 320 osób, z czego:

162

kobiety

158

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRENDAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie55 mężczyzn, 49 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie69 mężczyzn, 72 kobiety

  • podkarpackie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).