Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRENDOWICZ

Aktualność danych:

TRENDOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

80

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRENDOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie53 mężczyzn, 43 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).