Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRENTKIEWICZ

Aktualność danych:

TRENTKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

45

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRENTKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).